Mer enn 20 forkortelser du må kjenne til om du jobber som markedsfører

Markedsføring handler i mye om forkortelser. Antakelig har du hørt om de fleste, men vet du hva forkortelsene betyr? (Foto: Pexels.com)

Livet som markedsfører er ikke alltid like lett. Det dukker stadig vekk opp nye forkortelser. Vi har sett nærmere på de viktigste.


Det skjer mye i markedsføringsfaget nå, drevet av mye ny og spennende teknologi. Vi skulle gjerne laget en liste over alle markedsføringsuttrykk, men det hadde blitt en utrolig lang liste.

Vi nøyer oss derfor med å liste opp de viktigste forkortelsene i en markedsførers hverdag:

AIDA: Attention – Interest – Desire – Action

Den gode gamle AIDA-modellen beskriver hvordan kundene responderer på reklame.

API: Application Program Interface

Et API definerer hvordan en utenforstående programmerer skal tilføye funksjonalitet eller tjenester til en applikasjon eller annen type programvare laget av andre, slik at vedkommende ikke behøver å sette seg inn i applikasjonens kildekode. Typiske bruksområder for et API er for å gi brukere og utviklere tilgang til spesifikke data i en organisasjon/applikasjon, men har nå også blitt mer sentralt i markedsføringsfaget.

B2B: Business to Business

Uttrykket B2B beskriver bedrifter som selger til andre bedrifter, i motsetning til B2C der bedriftene selger til konsumenter

B2C: Business to Consumer

B2C er et uttrykk for bedrifter som selger til konsumenter, i motsetning til B2B der bedriftene selger til andre bedrifter.

CAC: Customer Acquisition Cost

Den totale kostnaden en bedrift har for å overbevise en kunde om å kjøpe en tjeneste eller et produkt. Kostnaden bør inkludere research, markedsføring og andre direkte kostnader.

CMS: Content Management System

Et program som gjør det mulig å publisere, redigere og organisere nettinnhold. Vi bruker selv et CMS som heter WordPress, men det finnes også en rekke andre, inkludert Drupal, Episerver og Joomla for å nevne noen.

CPA – Cost per Action

Det en annonsør må betale for en spesifikk handling som for eksempel et klikk eller et salg.

CPC – Cost per Click

Prisen en annonsør må betale for et klikk. Ofte relatert til PPC (Pay Per Click) der annonsøren betaler en fast pris per klikk.

CPM: Cost per Thousand

Prisen man som annonsør betaler for tusen visninger av en annonse.

CTR – Clickthrough Rate

Andelen av brukerne som trykker på en annonse som de eksponeres på en nettside, i et nyhetsbrev eller på tredjepartsnettside (f.eks bannerannonse på en nyhetsnettside).

CRM: Customer Relationship Management

Nåværende, tidligere og fremtidig dialog med kundene. Relatert til CRM er CRM-system som er et system der man samler innsikt om sine kunder..

CRO: Conversion Rate Optimization

Ikke alle besøkende gjør det du ønsker at de skal gjøre når de ankommer din nettside som for eksempel er å kjøpe en vare, bestille en tjeneste eller sende inn et skjema. Konverteringsoptimalisering er et stort fagfelt som handler om å øke andelen som gjør det du har satt som mål.

CTA: Call to Action

En instruks du gir dine potensielle kunder for å få en umiddelbar respons. Det kan for eksempel være budskap som «les mer» eller «bestill nå».

GA: Google Analytics

Snakker du med folk som jobber mye med webanalyse og Google Analytics er det stor sjanse for at de bare snakker om «GA».

GDPR: General Data Protection Regulation

Personvernforordningen, på folkemunne omtalt som GDPR, er en forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i EU. GDPR gjelder også for Norge som medlem av EØS. Da GDPR ble innført i 2018 ble det mye oppmerksomhet rundt emnet, men nå har det allerede stilnet. Men det betyr ikke at vi som markedsførere ikke må være vårt ansvar bevisst når vi jobber med sensitive data.

KPI: Key Performance Indicator

Med riktige nøkkeltall blir det så mye enklere å vurdere om man når sine mål eller ikke.

LTV: Lifetime Value

Kundenes livstidsverdi er noe vi snakker altfor lite om, men begrepet blir mer brukt nå enn for få år siden. Vi tror og håper «LTV» snart blir noe alle markedsførere har i fokus.

ROI: Return on Investment

Hvilken avkastning får du på din investering? Det er relevant i mange sammenhenger, også i forbindelse med markedsføring.

SaaS: Software-as-a-Service

SaaS er et vidt begrep, men i denne sammenhengen snakker vi om en software som hostes i «skyen» og leies ut med en abonnementsavtale.

SEM: Search engine marketing

Søkemotorene blir stadig viktigere for markedsførere verden over. Søkemotormarkedsføring er et langt ord, noe som gjør at vi ofte hører om «SEM».

SEO: Search Engine Optimization

Med økende bruk av søkemotorer blant kundene og økende klikkpriser, har søkemotoroptimalisering blitt et stadig viktig område for mange nettside-eiere.

SERP: Search engine results page

SERP er resultatsiden i søkemotorene. Den viser treff på søkeordet eller søkeordene du skriver inn. 

SoMe: Social media

Med Facebook, Snap, Instagram og et hav av nye sosiale medier, har markedsførerne fått nye og gode kanaler for markedsføring. «SoMe» har blitt en meget utbredt forkortelse.

UGC: User generated content

UGC er kanskje ikke det mest kjente akronymet på denne listen, i alle fall enn så lenge. Med ny teknologi og stadig mer delevillige forbrukere vil nok det endre seg, enten vi snakker om deling av kundenes egne bilder, opplevelser eller meninger.